Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0024: Kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0024
KildeID: 68729

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 24: 1906-1914, kvinner, Sl - Tom

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Kvinner. Sl. - Tom. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: