Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0017: Kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0017
KildeID: 68722

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 17: 1906-1914, kvinner, I - Johansen, F.

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Kvinner. I - Johansen, F. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: