Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0014: Kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0014
KildeID: 68719

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 14: 1906-1914, kvinner, E - Gram

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Kvinner. E - Gram. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: