Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0010: Menn

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 10: 1906-1914, menn, S

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn. S. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: