Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0009: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0009
KildeID: 68714

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 9: 1906-1914, menn, P - R

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn. P - R. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: