Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0006: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0006
KildeID: 68711

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 6: 1906-1914, menn, K - Larsen, T.

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn. K - Larsen, T. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: