Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0004: Menn

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 4: 1906-1914, menn, Hansen F. - Hø

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn. Hansen, F. - Hø. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: