Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0003: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0003
KildeID: 68708

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 3: 1906-1914, menn, F - Hansen, E.

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn. F - Hansen, E. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar: