Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

802: Bodin

L0060: Ministerialprotokoll, Bodin