Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

894: Øksnes - Langenes

L1357: Ministerialprotokoll, Øksnes prestegjeld, Langenes sokn