Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

855: Steigen

L0809: Ministerialprotokoll, Steigen

Arkivreferanse: SAT/A-1459/855/L0809
KildeID: 59832

Ministerialbok for Steigen prestegjeld, Steigen sokn 1921-1939

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Steigen
Geografisk område:
Steigen prgj, Steigen sokn
Skanna:
2008-12-08
Merknadar:
Periode (liste):
1922-1932
Transkriberingsgrunnlag:
Scanning

Bidragsytar:
Rettshavar (eigar):
Arkivverket

Transkribert av:
Renathe-Johanne Wågenes
Transkribert når:
Mars 2017
Korrekturlese av:
Renathe-Johanne Wågenes
Korrekturlese når:
Mars 2017
Først publisert:
2017-04-21
Sist publisert:
2017-04-24