Hedrum formannskap

IKAK/0727021

Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre

L0001: Møtebok med register

Hedrum formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 1: 1837-1853

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Hedrum

Merknadar

Med register

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør