Hol formannskap og sentraladministrasjon

IKAK/0620021-1

A: Møtebok

L0005: --

Hol formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 5: 1909-1915

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hol
Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør