Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

RA/EA-2872

Ab: Referatprotokoller (RPA)

L0008: Referatprotokoll, j.nr. 5846-6405, l.nr. 7275-7924

Anna kjelde for Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A), Referatprotoller 1813-1814

Geografi

Merknadar

Referatprotokoll, j.nr. 5846-6405, l.nr. 7275-7924. Med register. Tidligere nr. 7.

Skanna:
2005-12-06
Merknadar:
Ansvarleg aktør