Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

RA/EA-2872

Ab: Referatprotokoller (RPA)

L0005: Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321

Anna kjelde for Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A), Referatprotoller 1812-1813

Geografi

Merknadar

Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321. Med register.

Skanna:
2004-12-06
Merknadar:
Ansvarleg aktør