Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

RA/EA-2872

Ab: Referatprotokoller (RPA)

L0002: Referatprotokoll, j.nr. 310-1243, l.nr. 380-1588

Anna kjelde for Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A), Referatprotoller 1811

Geografi

Merknadar

Referatprotokoll, j.nr. 310-1243, l.nr. 380-1588. Med register.

Skanna:
2005-12-06
Merknadar:
Ansvarleg aktør