Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

RA/EA-2872

Ab: Referatprotokoller (RPA)

L0001: Referatprotokoll, j.nr. 1-309, l.nr. 1-379

Anna kjelde for Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A), Referatprotoller 1810-1811

Geografi

Merknadar

Referatprotokoll, j.nr. 1-309, l.nr. 1-379. Med register.

Skanna:
2005-12-06
Merknadar:
Ansvarleg aktør