Gran prestekontor

SAH/PREST-112

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Gran sokn 1898-1907 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Gran
Geografisk område:
Gran prgj, Gran sokn
Skanna:
2006-07-27
Merknadar:
Søkbar for:
1898-1907
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2002
Transkribert av:
Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Harald Hvattum, 1991-2002
Først publisert:
2002-12-11
Sist publisert:
2011-12-21
Merknadar:
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2002 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrokort og mikrofilm av kirkeboka. Under korrekturlesingen er det kun brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Registreringen er utført av: Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak 1. korrektur er utført av: Anders Gjefsen 2. korrektur er utført av: Harald Hvattum Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren.
Søkbar for:
1898-1907
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2019-07-24
Transkribert av:
Preben Jonassen
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06
Merknadar:
Søkbar for:
1898-1907
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2011
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2011
Først publisert:
2011-11-08
Sist publisert:
2012-06-20
Merknadar:
Søkbar for:
1898-1907
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
1. korrektur: Anders Gjefsen. 2. korrektur: Frank Stenslie, Avsluttet 2015
Først publisert:
2015-12-15
Sist publisert:
2015-12-15
Merknadar:
Søkbar for:
1898-1907
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1998-01-27
Transkribert av:
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
1998-01-27
Sist publisert:
2011-12-21
Merknadar:
Søkbar for:
1898
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2019-07-24
Transkribert av:
Preben Jonassen
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06
Merknadar:
Søkbar for:
1898
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2019-07-24
Transkribert av:
Preben Jonassen
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06
Merknadar: