Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

876: Gimsøy (Vågan)

L1106: Klokkerbok, Gimsøy prestegjeld, Gimsøy sokn

Klokkerbok for Gimsøy prestegjeld 1915-1942 (1864Q)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Gimsøy
Geografisk område:
Gimsøy prgj, Gimsøy sokn
Skanna:
2005-03-17
Merknadar:
Søkbar for:
1915-1920
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Guttorm Flygel
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2018-06-22
Sist publisert:
2018-06-22
Merknadar: