Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

852: Skjerstad

L0757: Klokkerbok, Skjerstad

Klokkerbok for Skjerstad prestegjeld 1916-1934 (1842P)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Skjerstad
Geografisk område:
Skjerstad prgj, Skjerstad sokn

Merknadar

Dåp 3.9.1916-1934. Konf. 1919-1934. Vigsel 1919-1934. Gravl. 1919-1934.

Skanna:
2005-03-17
Merknadar:
Søkbar for:
1919-1934
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Mai/juni 2019
Transkribert av:
Inger Håkestad
Korrekturlese av:
Leif Håkestad, Oktober 2019
Først publisert:
2019-11-06
Sist publisert:
2019-11-06
Merknadar: