Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

894: Øksnes - Langenes

L1356: Ministerialprotokoll, Øksnes prestegjeld, Langenes sokn

Ministerialbok for Langenes prestegjeld 1897-1914 (1868S1)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Langenes
Geografisk område:
Øksnes prgj, Langenes sokn
Skanna:
2005-03-15
Merknadar:
Søkbar for:
1897-1915
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlese av:
Først publisert:
2016-04-12
Sist publisert:
2016-04-12
Merknadar:
Søkbar for:
1898-1914
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlese av:
Først publisert:
2016-06-30
Sist publisert:
2016-06-30
Merknadar: