Lenvik sokneprestembete

SATØ/S-1310

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater