Privatarkiv 110 - Den norske sjømannsmisjon i utlandet/New York

SAB/A-49301

H: Kyrkjelege handlingar

Ha: Kyrkjebøker

L0008: Kyrkjebok

Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1923-1935 (2501)

Geografi

Land:
U. S. A.
ui.state_city:
New York City, NY
Geografisk område:
New York City

Merknadar

1- 36 Døypte 1923-1935 95-148 Vigde 1923-1935 149-202 Døde 1923-1935

Skanna:
2005-07-28
Merknadar:
Søkbar for:
1923-1925
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2003-12-19
Sist publisert:
2011-12-21
Merknadar:
Søkbar for:
1923-1935
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2004-07-20
Sist publisert:
2019-09-24
Merknadar: