Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Finnås sokneprestembete

SAB/A-99925

H: Kyrkjelege handlingar

Ha: Kyrkjebøker

Hab: Klokkarbøker

Habb: Bremnes sokn

L0009: Klokkarbok

Arkivreferanse: SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habb/L0009
KildeID: 102931

Finnås sokneprestembete, klokkarbok nr. B 9 for Bremnes sokn 1967-1978

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Bremnes
Geografisk område:
Finnås prgj, Bremnes sokn
Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon