Riksarkivet

Publisert: 2020-10-01
Arkiv: Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-10-01
Arkiv: Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, Kontoret for psykiatri, H4
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-30
Arkiv: Kirke- og undervisningsdepartementet, Administrasjons- og økonomiavdelingen
Fylke: Akershus
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-30
Arkiv: Forsvaret, Forsvarets overkommando
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-28
Arkiv: Statsrådssekretariatet
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-28
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Akershus, Møre og Romsdal, Oslo
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-28
Arkiv: Ukjend
Fylke:
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-24
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Bergen, Oslo
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Bergen, Vest-Agder
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Oslo, Vest-Agder
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Landssvikarkivet
Fylke: Akershus, Oslo
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Statsrådssekretariatet
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-23
Arkiv: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kirkeavdelingen
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-22
Arkiv: Forsvaret, Generalkrigskommisariatet i London
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Kirkeregnskap
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Norske Arkitekters Landsforbund
Fylke: Hele Norge, Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Norske Arkitekters Landsforbund
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Norske Arkitekters Landsforbund
Fylke: Akershus, Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Norske Arkitekters Landsforbund
Fylke: Hele Norge
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-19
Arkiv: Norske Arkitekters Landsforbund
Fylke: Hele Norge, Rogaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2020-09-18
Arkiv: Forsvaret, Militært person- og organisasjonsarkiv, General Odd Bull
Fylke: Hele Norge, Oslo
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve