Riksarkivet

Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Finnmark
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Troms
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-23
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hele Norge, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Andre publikasjoner
Fylke: Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Akershus, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Sør-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Aust-Agder, Vest-Agder
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Oslo, Sør-Trøndelag, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Oslo, Sør-Trøndelag, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Oslo, Sør-Trøndelag, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660
Fylke: Oslo, Sør-Trøndelag, Østfold
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Riksarkivets diplomsamling
Fylke: Hele Norge, Sverige
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Riksarkivets diplomsamling
Fylke: Danmark, Hele Norge, Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-17
Arkiv: Riksarkivets diplomsamling
Fylke: Hele Norge, Oslo
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Vest-Agder
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Vest-Agder
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Rogaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Rogaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Rogaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-15
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve