Statsarkivet i Bergen

Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-20
Arkiv: Sogndal Sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-19
Arkiv: Ukjend
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-19
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-14
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-11
Arkiv: Bergen folkeregister
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-11
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-11
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-11
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-11
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Bergen Politidistrikt
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Lensmannen i Fjell
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-09-05
Arkiv: Lensmannen i Stryn
Fylke: Sogn og Fjordane
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-30
Arkiv: Lensmannen i Askøy
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-26
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-26
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-26
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-21
Arkiv: Hardanger og Voss Sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Lepraarkiver - Overlegen for den spedalske sykdom
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-08-19
Arkiv: Lepraarkiver - Overlegen for den spedalske sykdom
Fylke: Bergen
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve