Barn og voksne stående og sittende ved stenmur. Foto.
Matias Nordås med familie, Midt-Bruvik på Osterøy, ca. 1923. Foto: Antagelig Matilde Bruvik.

Eksempel: Matias Kristian Matiasen Nordås, f. 1865 - d. 1955

Et praktisk eksempel på bruk av Digitalarkivet for slektsgransking.

Av Tone Merete Bruvik, rådgiver i Digitalarkivet, Arkivverket.


Min oldefar Matias døde før jeg ble født. I min barndom hørte jeg historier om ham, blant dem var fine barndomsminner som min far delte fra sin oppvekst på Midt-Bruvik på Osterøy, der besteforeldrene bodde i samme huset.

I dag har jeg arbeidsplassen min på Statsarkivet i Bergen, og arbeider med å tilrettelegge data for publisering på Digitalarkivet og med å veilede i bruk av Digitalarkivet. Historien om oldefar Matias har vist seg å være et egnet eksempel på hvordan Digitalarkivet kan brukes. Hva kan jeg finne ut om ham ved å bruke Digitalarkivet?

Utgangspunktet

Fotoet øverst viser Matias Nordås med familie. Bakerst står Matias Nordås med yngste sønnen Bjarne (f. 1915). Foran sitter svigersønnen Mons Monsen Bruvik (f. 1897) med datteren Gunnhild Bruvik (f. 1922) på fanget. Mannen med hatt er angitt å være Severin, antagelig Severin Borge (f. 1900), sønn av tvillingsøsteren til Matias.

Bakside av foto med tegning og håndskrevet tekst. Foto.
Baksiden av bildet forteller at de står i husgrunnen på bruket Solhaug (Osterøy-151/47), i huset Mons og Matias førte opp sammen i 1923-1924 på Midt-Bruvik. Matilde Bruvik har trolig skrevet teksten.

Det jeg visste fra før om denne oldefaren, var at han var født i Bergen, men bodde på Bruvik der min far vokste opp. Og jeg visste at han het Matias Nordås. Jeg er selv vokst opp på Nordås i Fana, men jeg vet at oldefar vokste opp på Nordås på Osterøy hos en fosterfamilie eller lignende, slik at jeg var usikker på hvor Nordås-navnet hans egentlig kom fra. Jeg visste også at han hadde en tvillingsøster som het Maria Magdalena, og at hun antagelig vokste opp sammen med Matias.

De første søkene

Først prøver jeg å finne ham i 1910-tellingen, på navnet Mathias Nordaas i det generelle søket:

Søk etter Mathias Nordaas.

Treff nummer to, tre og fire her er trolig riktig person. De andre to er mest sannsynlig ikke han, det ser jeg av stedet (Vefsen) i det første treffet, og av hendelsesdatoen (1834) i det femte treffet som ikke kan stemme med min oldefar. Hendelsesdatoen angir tidspunktet for en opplysning.

Nå ser jeg at etternavnet kan være Mathiasen, og at han er oppgitt å være født i 1865 eller 1866. Fødestedet er angitt å være Hosanger i ett av treffene, og Bergen i de to andre.

Jeg prøver å søke etter Mathias Mathiassen Nordaas.

De tre første treffene kan være den Matias jeg leter etter:

Søk etter Mathias Mathiassen Nordaas.

Jeg klikker på treff nummer tre for å se nærmere på det:

Mathias Mathiasen i 1875-tellingen.

I treffet vises Mathias sammen med de andre personene i husholdet slik det er registrert i folketellingen 1875. Det fremkommer her at han er fostersønn, og fødestedet er angitt å være Bergen korskirkes sokn. Fødselsåret er oppgitt å være 1866.

Hvis jeg velger å klikke på "Vis alle treff" fra den korte trefflisten på forsiden, får jeg en liste med alle treffene, og muligheten til å endre søket:

Treffliste enkelt personsøk. Treff på min oldefar er markert.

Treff nummer en er fra folketellingen 1910. Klikker jeg på dette treffet får jeg se Matias med kone og barn:

Utsnitt av husholdsliste for Matias Kristian Matiasen Nordaas med familie i 1910-tellingen.

Avansert søk

Jeg velger nå å gå over til Avansert personsøk.

Her fyller jeg ut søkeskjemaet slik:

Avansert personsøk fylt ut med fornavn, etternavn, kildeperiode og geografisk område.

Jeg får bare to treff. Jeg endret søket slik at etternavnet kan være Mathiasen eller Nordaas, det gjør jeg ved å skrive Mat*ias*|Nordaas, tegnet | betyr eller, og tegnet * betyr null, ett eller flere tegn. Da får jeg 12 treff:

Avansert personsøk etter Mathias Mathiasen Nordaas i Hordaland og Bergen, kilder i perioden 1865-1965, og fødested i Bergen eller Hosanger.

Matias i 1865-tellingen - hvordan finne en person via en annen

Det viser seg at jeg ikke finner ham i 1865-tellingen i dette søket. I 1910-tellingen står 1866 som fødselsår, men det tror jeg er feil. Hvis han var født i Bergen i 1865, skal han være å finne i 1865-tellingen. Nå vet jeg jo at Matias hadde en tvillingsøster som het Maria Magdalena. Det er ikke et veldig vanlig navn, så jeg prøver å søke på det i Bergen i 1865-tellingen, men uten etternavn. Når jeg nå vet at det er 1865-tellingen jeg vil lete i, velger jeg den fra listen over ulike søkeinnganger fra framsiden:

Flere søkeinnganger. Folketellingen 1865 markert med rødt.

Jeg søker etter "Mari* Magdalen*" fordi det er usikkert om det er Marie eller Maria, og tilsvarende om det er Magdalena eller Magdalene, sier at fødselsåret skal være 1865 og krysser av for Bergen. Det er to treff:

  1. Marie Magdalene Nilsen* (f. 1865 Bergen) Bosted: Bergen: Skandsemyren H: 1865 Still./Stand: datter ug Rolle: - Kilde: Folketelling 1865 for Bergen kjøpstad
  2. Magdalena Marie Michelsen (f. 1865 Bergen) Bosted: Bergen: 14-29 H: 1865 Still./Stand: datter ug Rolle: - Kilde: Folketelling 1865 for Bergen kjøpstad

Jeg velger den første, og i huslisten finner jeg også Mathias i 1865-tellingen, sammen med foreldre og søsken.

Her har de plutselig fått etternavnet Nilsen*. Stjernen bak navnet betyr at etternavnet er lagt til på grunnlag av andre opplysninger. Her er det farens farsnavn som feilaktig er blitt antatt å være barnas navn også.

Hvordan kom Matias til Osterøy?

Nå vet jeg at fødselsåret er 1865. Jeg vil prøve å se om jeg kan finne ut når og hvordan han kom til Hosanger og Osterøy. Jeg prøver å finne ut noe om faren Matias Kristian Nilsen. Jeg søker på ham i enkelt personsøk, og krysser av for søk i Bergen:

Her er jeg heldig! Det er mange søkbare kilder fra Bergen tilgjengelig i Digitalarkivet, og det er ikke så mange som heter akkurat dette. Ett av treffene er i fattigmanntallet for Bergen:

Treff på Mathias Kristian Mathiassen* i fattigprotokoll for Bergen.

Han kom altså i oppfostring hos Ingebrigt Knudsen på gården Nordås i Hosanger. Merknaden her forteller at foreldrene er døde på dette tidspunktet. Et tilsvarende søk på Marie Magdalene viser at tvillingparet kom dit sammen.

Det er nå nærliggende å se om jeg kan finne konfirmasjonen til Matias. Jeg tipper at de begge er konfirmert i Hosanger omlag 15-16 år gamle. De konfirmerte i Hosanger i denne perioden er ikke tilgjengelig for søk. Her må jeg da finne frem til kirkebøker med de konfirmerte i Hosanger, og så lete gjennom de skannede bøkene for å finne navnene deres. De skannede kirkebøkene finner jeg i Digitalarkivet.

SAB, Hosanger Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. B 1, 1880-1896, s. 91

Det viser seg at Matias Kristian den eldre døde i 1879, og var da enkemann. Men søk i folketellingen 1875 avslører at tvillingparet alt da var i oppforstring:

Mathias i 1875-tellingen

De bodde altså på Nordås i Hosanger sokn i perioden 1875 til 1881, antagelig mer eller mindre sammenhengende, og kanskje også både før og etter denne perioden.

Mathias som voksen med egen familie på Bruvik

Jeg går tilbake til enkelt personsøk for å gjøre et søk etter Matias mens han bodde på Bruvik. I denne perioden var Bruvik eget herred, og deler av det som i dag er Vaksdal tilhørte Bruvik. Jeg vet også at mye av kirkebokmaterialet er søkbart fra Bruvik, derfor synes jeg det er litt merkelig at jeg ikke har fått flere treff i disse. Jeg prøver å søke på Mathias Nordås , og bare i Hosanger og i Bruvik.

Jeg får en god del treff, mange er helt irrelevante, og noen har jeg alt funnet.

Tredje treffet er interessant:

Enkelt personsøk Mathias Nordås på Bruvik eller Hosanger. Utsnitt av treffliste.

Matias fikk altså en sønn i 1912 som døde fem dager gammel. Men det er spesielt navnet jeg legger merke til, Sigfred Malvin. Min far het Sigfred til mellomnavn, og hans eldre bror het Malvin. De var de to eldste sønnene til Matias sin datter Mathilde. Hun var født i 1898, og 14 år da lillebroren døde. Det ser ut til at hun kaller opp to av sønnene etter lillebror mange år seinere. Dette visste jeg ikke, og jeg vet heller ikke om min far kjente bakgrunnen for at han hadde dette mellomnavnet.

Trefflisten innholder også datteren Borghild som døde 14 år gammel. Dette kjente jeg til. I bygdeboken for Bruvik sokn i Vaksdal finner jeg familien, og fra denne ser jeg at Matias og konen Sygni fikk sønnen Bjarne i 1915, og han vokste opp.

Mathias som gammel

Familiemyten forteller at bildet over er av Matias utkledd i bunad med kvithue. Min fetter John-Martin bekrefter for meg at dette har han også blitt fortalt. Matias var da 84 år. Han døde i 1955, og er gravlagt på Bruvik, se Norske gravminner.

Bilde av tre personer. I midten mann kledd i bunad, til venstre person med kvithue og kvinnebunad, til høyre kvinne i kjole og kvithue.
I midten sitter Olav Langhelle, til høyre Lilly Bruvik i kvithue. Til venstre sitter Matias Nordås i bunad. Bildet er antagelig tatt andre dagen av bryllupet mellom Malvin Bruvik og Lilly Bakken, 18. september 1949. Fotograf: Ukjent

Kilder: