God sommer til frivillige som transkriberer folketellingen 1920

Arkivverket sender en stor takk til dere som har bidratt med transkribering av personsedlene til folketellingen 1920. Dere gjør en fremragende innsats for å sørge for at personsedlene blir ferdig transkribert, slik at tellingen blir søkbar på Digitalarkivet den 1. desember 2020. Uten deres innsats vil ikke dette være mulig.

Vi har lagt bak oss en utfordrende vår og forsommer etter at Covid 19 endret på mye etter 12. mars. Av dere 600 som bidrar med transkribering, har Covid 19 påvirket mulighetene til å bidra som tiltenkt. Noen har fått bedre tid, mens andre har måttet kaste inn håndkle da andre gjøremål har måttet gå foran. Likevel har innsendte filer vært jevnt stigende, med over 550 000 nye transkriberte personsedler for perioden mars - mai 2020. Nå rundt 1. juli er det transkribert ca. 64% av alle personsedler (1 695 518), 32,5% er reservert og under arbeid (862 613), og kun 3,5% er fremdeles ledige for transkribering. De ledige personsedlene befinner seg i Kristiania og i Bærum. Vi tildeler bolker på 1000- 2500 personsedler av gangen.

Hva gjør Arkivverket med de innsendte Excel-filene?

Arkivverket har satt en generell fist for mottak av ferdigtranskriberte personsedler til 1. september. Det er en del etterarbeid som må gjøres, og en del av dere har lurt på hva det arbeidet består i. Under skal vi prøve å gi en kort forklaring på hva som skjer videre:

Etter at dere har sendt inn filene deres med transkriberte personsedler til oss, blir de konvertert (omformatert) fra Excel til tekstfiler. Det samme skjer med de transkriberte kretslistene, som inneholder bostedinformasjonen. Deretter går de to filene for hver kommune inn i en maskinell prosess der vi prøver på koble bostedene sammen med personene, og sortere personsedlene, basert på transkriberte kretsnummer, hus- og husholdningslistenummer og personseddelnummer i filene. Det går 80-90 % bra, men det er en del feil i numrene i kilden som gjør at kabalen ikke alltid går opp. Derfor har vi nå en gruppe på åtte personer i Arkivverket som går gjennom feilmeldingene fra denne koblingen og retter nummerfeilene, og om nødvendig flytter transkriberte personsedler fra en kommune til en annen, slik at bosteder og personer blir koblet riktig sammen og kan legges ut som en fullverdig folketelling i Digitalarkivet fra 1. desember. Dette koblingsarbeidet og administrasjonen av det hele er Arkivverkets del av dugnaden.

Med disse ord ønsker vi dere alle en riktig god sommer, og med håp om at det settes av litt ferietid til transkribering. Et fint alternativ til kryssord eller Sudoku på en regnværsdag. Kan også anbefales til venner og bekjente.