Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Sperrede transkriberinger av kirkebøker

Her kan du lese om hvilke prinsipper Arkivverket følger for sperring av transkriberte kirkebøker.

I 2018 kom det en ny lov om personopplysninger (GDPR). I den anledning ble det nødvendig å gjennomgå reglene for publisering av kilder på Digitalarkivet. Digitalarkivet kan ikke legge ut søkbare opplysninger fra kirkebøkene om levende personer. Dette vil også gjelder for dissenterprotokoller, borgerlig vigsler og fødselsregistre.

Den generelle regelen for å publiserer en transkribering er 100 år. Dvs. at personen(e) i hendelsen må i dag være over 100 år.

  • Dåp: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Konfirmasjon: Vi regner med at konfirmanten var 15 år ved konfirmasjon. Sperretiden for konfirmanter er derfor satt til 85 år. pr 2020 kan vi publisere konfirmanter som er konfirmert til og med 1934.

  • Vielse: Man tar høyde for at par ned til 18 års alder kunne gifte seg. Sperretiden for vielser er derfor satt til 82 år. pr 2020 kan vi publisere vigde som er viet til og med 1937.

  • Vaksinasjon: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Kommunikanter: En kommunikant er konfirmert. Vi regner da med at kommunikanten er 15 år eller eldre på hendelsestidspunktet. Sperretiden for kommunikanter er derfor satt til 85 år.

  • Inn- og utflyttede: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Inn- og utmeldte av statskirken: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

Unntak for 100 års regelen er dødslistene. Disse kan publiseres helt fram til i dag, fordi personene er døde. Informasjon som, helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc. kan ikke publiseres. Når det gjelder dødfødte tar vi høyde for at foreldrene kan være ned til 15 år ved barnets fødsel. Sperretiden for dødfødte er satt til 85 år fra hendelsestidspunktet.

Sperrede transkriberinger frigis automatisk når hendelsen er passert sperretiden.