Spørsmål om brukarkonto, pålogging og debattfora

Her får du hjelp til å løyse vanlege problem knytt til brukarkonto, pålogging og debattfora.

Nei, det er ikkje naudsynt å registrere seg. Har du ein konto i Digitalarkivet, kan du òg bruka han til å logge inn i debattfora, og du kan lage PDF-hefter av skanna sider som du ynskjer kopi av. Sjå rettleiing om PDF-hefter av skanna sider. Enkelte brukarar kan få tilgang til materiale som ikkje er fritt tilgjengeleg, til dømes gamal grunnbok. Desse brukarane må registrere seg.

Det er gratis og uforpliktande å ha konto i Digitalarkivet, men me ber om at du skriv namnet ditt, førenamn og etternamn, når du registrerer deg. For dei som deltek i diskusjonane i debattfora vil namnet vera synleg for søkjemotorar som Google.

Du treng ei gyldig e-postadresse for å kunne registrere deg. På hjelpesidene våre finn du ei rettleiing for korleis du går fram for å registrere deg.

Om lenka i e-posten ikkje er blå og "klikkbar", kan du kopiere lenka. Merk teksten frå og med "http" og heilt til siste teikn, sjølv om det kanskje går over fleire linjer. Kopier den markerte teksten (høgreklikk -> kopier) og opne nettlesaren din (Firefox, Internet Explorer, Chrome eller liknande). I addressefeltet (tekstfeltet på toppen av sida der du finn internettadressa til sida du er inne på) klikkar du deg inn og limer den kopierte lenka (høgreklikk -> lim inn). Trykk på Enter-tasten på tastaturet. Du vil no få ei stadfesting på skjermen som seier at kontoen er aktivert, og du kan logge inn. Om du ikkje lukkast med dette kan du vidaresende e-posten med aktiveringslenka til oss (digitalarkivet@arkivverket.no), så skal me aktivere kontoen for deg.

Det kan vera fleire årsaker til feilmelding når du forsøker å aktivere kontoen. Nokre gonger skuldast det at kontoen allereie er aktivert, forsøk difor å logge inn. Andre gongar er det noko gale med nettlesaren. Om du har Internet Explorer som standard nettlesar, forsøk å opne aktiveringslenka i ein annan nettlesar, som Firefox eller Chrome. Då må du kopiere aktiveringslenka frå e-posten. Feilmeldinga kan òg skuldast at du har venta for lenge frå du registrerte deg til du aktiverte kontoen. Då må du få ei ny aktiveringslenke. Om du likevel får feilmelding, kan du videresende e-posten med aktiveringslenka til oss (digitalarkivet@arkivverket.no), så skal me aktivere kontoen for deg.

Du må vere pålogga for å delta i debattane. Gå til det forumet du vil spørje i.

Klikk på Start nytt emne , skriv ein tittel som gjer det lett å sjå kva du lurer på, gjerne med namn på person, stad og tid, då er det lett for andre å sjå om dette er noko dei kan svare på. Generelle titlar som Eg søker bestemor mi er ikkje god, men Eg søker Anne Hansdatter, Vågå, ca. 1890 er betre. Skriv spørsmålet ditt i det store feltet. Klikk på Start nytt emne til slutt.

Om du vil svare på innlegg, gå inn i emnet. Klikk på knappen Svar i emne. Skriv svaret ditt, klikk på knappen Send inn svar. Det kan ta nokre sekund før svaret er kome på plass.

If you wish to answer a post, navigate to the topic and click Reply to topic. Write your response, and click the button "Reply". It can take a few seconds before the answer is visible.

Når du ikkje får lagt inn innlegget ditt, kan det skuldast at du ikkje er pålogga debatten. Det kan også skuldast at du er i det arkiverte forumet. Det arkiverte forumet er ei samling av alle diskusjonane frå det gamle debattforumet me hadde før 2011. I dette Arkiv-forumet er det ikkje mogeleg å svare. Sjå spørsmål "Eg vil svare i Arkiv-forumet - innlegg frå tidlegare debattfora" for korleis du kan løyse dette.

Forumet Arkiv er ei samling av alle diskusjonane frå debattfora me hadde i Digitalarkivet før 2011. Her er det ikkje mogeleg å svare, men diskusjonane kan halde fram likevel! Ser du ein tråd du ønskjer å diskutere vidare kan du kopiere tittelen, ta gjerne med diskusjonsnummeret (tal mellom klammar). Bruk den gamle tittelen som ny tittel når du opprettar ein ny diskusjon i Brukernes eget forum. I det første innlegget du skriv tek du med ei lenke til den opphavlege tråden i Arkiv-forumet. Då vil det vere lett for gamle lesarar å finne attende til tråden, og nye lesarar kan raskt setje seg inn i diskusjonen og delta.

Når du lagar eit nytt emne kan du hake av for Varsle meg om svar. Du kan òg velje Følg dette på eit emne, både på emne andre har oppretta og på emne du sjølv har oppretta. Du kan velje om du vil bli varsla på e-post kvar gong noko nytt skjer, eller om du vil ha ein e-post med samandrag for ein dag eller ei veke.

Du kan òg velje å følgje alt som skjer på eit forum, til dømes brukarane sitt eige forum, men då kan du få veldig mange e-postar. Det er betre å berre følgje enkelte emner, eller forum der det ikkje er så mykje trafikk.

  1. Logg inn på nettsidene til Digitalarkivet med same e-postadresse og passord du har i debattane. Når pålogginga er vellukka kan du gå attende til debattsidene og logge inn der på vanleg måte.

  2. Registrer deg på nettsidene til Digitalarkivet med same e-postadresse og passord du har i debattane. Når du har registrert deg, må du også aktivere kontoen. Når registrering og aktivering er vellukka, kan du gå attende til debattsidene og logge deg inn på vanleg måte.

Forsøk 1) først. Om du får melding om "Feil brukernavn eller passord" tyder det på at kontoen din ikkje er synkronisert og då må du gå til 2).

Du må hake av for "Eg er ikkje en robot" når du registrerer deg. Då kan du bli beden om å svare på eit spørsmål om ei samling av bilete som kan virke noko underleg. Det er ein sjekk for å unngå at program ikkje skal logge seg inn hjå oss. Les meir om denne typen kontroll: https://no.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA. Klikk på dei bileta som passar, til dømes alle bilete med ein butikkfasade, deretter på Bekreft. Du kan be om eit nytt utval av bilete om du ynskjer det.