Generelt om søkeskjema

I et søkeskjema legger du inn den informasjonen du har om den skanna kilden du leter etter. Her får du vite mer om søkeskjema, hvordan du fyller ut søkeskjema og hvordan du bruker nedtrekkslister.

Følgende gjelder for alle søkeskjema for skanna materiale:

  • Du må fylle ut minst ett søkefelt.
  • Du trenger ikke å fylle ut alle søkefelt, og du trenger ikke å fylle ut søkefeltene ovenfra og nedover.
  • Noen søkefelt påvirker andre søkefelt. For eksempel vil valg av fylke gjøre at andre nedtrekkslister kun viser innhold for valgt fylke.

Nederst i søkeskjemaet finner du knapp for å utføre søket, tømme søkeskjemaet og for å velge et annet søkeskjema.

  • For å utføre et søk klikker du på Søk-knappen nederst i søkeskjemaet.
  • For å tilbakestille til tomt søkeskjema klikker du på Nullstill nederst i søkeskjemaet.
  • For å gjøre et nytt søk kan du enten legge til eller endre noen av søkekriteriene, eller nullstille søkeskjemaet.
  • For å gå til et annet søkeskjema kan du klikke på Velg et annet søk nederst i søkeskjemaet, du kan klikke på Hjem i brødsmulestien eller på logoen til Digitalarkivet oppe i hjørnet.

Alle søkebokser er utstyrt med et spørsmålstegn-ikon. Ved å holde musepekeren over dette symbolet får du opp informasjon om søkeboksen.

Nedtrekkslistene kan filtreres ved å begynne å skrive.

Du kan velge flere søkeverdier fra en nedtrekksliste.

Nedtrekkslistene er utvidet med ekstra funksjoner i forhold til det som er vanlig. Denne funksjonaliteten forenkler utfylling av søkeskjemaet.

Bruke som nedtrekksliste

Du kan selvfølgelig bruke nedtrekkslistene som vanlige nedtrekkslister ved å rulle nedover og finne det du er på utkikk etter.

Skrive inn verdi for filtrering

Du kan også bare begynne å skrive. Da vil nedtrekkslista filtreres på grunnlag av det du har skrevet. Det du skriver for å filtrere blir markert i nedtrekkslista med understrek. I tillegg kan du legge inn flere søkeverdier.

Grupperte nedtrekkslister

Lange nedtrekkslister er ofte gruppert. Dette gjelder for eksempel lister over kommuner og sokn, som er gruppert under sine respektive fylker.

Velg flere søkeverdier

De fleste nedtrekkslistene støtter flere søkeverdier. Hvis du f.eks ønsker å søke etter alle listetyper som har med fødte å gjøre, kan du velge flere. Dette kan kombineres med å skrive inn en verdi for filtrering. I eksempelet til høyre, har jeg allerede lagt til "Fødte og døpte" og "Uekte fødte og døpte". Ved å skrive inn "fød" kan jeg se at jeg også kan velge "Dødfødte" og "Fødte barn av dissentere".

Ta bort en søkeverdi

For å velge bort en verdi kan du klikke på x-en til venstre for søkeverdien.

I søkefelt som kun kan inneholde tall vil det være mulig å øke og minske tallet med én. Dette gjelder også årstallfelt.

For å få full forståelse av virkemåten her, er det viktig å vite at søkefeltene ikke oppfører seg som tomme felt. Hvis ingen av årstallfeltene er fylt ut virker søket tilsvarende som om F.o.m år er fylt med år 0, mens T.o.m år er fylt ut med nåværende år.

  • Hvis du kun fyller ut F.o.m år, f.eks 1850, får du treff på alle kilder som har sluttår likt eller etter 1850, men også alle kilder som har startår likt eller større enn 1850. Det er fordi T.o.m år er satt til nåværende år hvis du ikke har angitt noe annet.
  • Hvis du kun fyller ut T.o.m år, f.eks 1870, får du treff på alle kilder som har startår likt eller mindre enn 1870, men også alle kilder som har sluttår likt eller før 1870. Det er fordi F.o.m år er satt til år 0 hvis du ikke har angitt noe annet.
  • Hvis du fyller ut F.o.m år med f.eks 1850, og T.o.m år med f.eks 1870, får du treff på alle kilder som dekker intervallet 1850-1870 helt eller delvis. Dvs. startår likt eller mindre enn 1870, og sluttår likt eller større enn 1850.

Fritekstsøk fungerer som ellers i Digitalarkivet. De forskjellige søkeskjemaene kan ha andre søkefelter som fungerer på samme måte som et fritekstsøk, for eksempel søk på eiendoms- og gatenavn. Se veiledninger for de enkelte søkeinngangene til skanna materiale for mer informasjon.