Kirkebok for Askøy

Listetyper og filtervisning av kirkebøker

Kirkebøker er ofte inndelt i lister over døpte, konfirmerte, vigde, gravlagte m.fl. Her får du vite mer om ulike listetyper i kirkebøkene, og du lærer å aktivere filtervisning av kirkebøker.

Det er anbefalt at du leser veiledningen for søk etter kirkebøker før du leser denne veiledningen som tar for seg filtervisning av innholdet i kirkebøkene.

Bakgrunn

Kirkebøker av typene ministerialbok, klokkerbok o.a. er etter ca. 1800 som regel delt inn i lister, f.eks. over døpte, konfirmerte, viede, begravde, innflyttede, utflyttede osv. Det er til sammen definert 34 ulike listetyper som forekommer i norske kirkebøker. Vær oppmerksom på at kirkebøker fra 1600- og 1700-tallet ofte ikke har den nevnte listeinndelingen. I disse vil både døpte, viede, begravde o.a. finnes om hverandre innenfor det som er kalt en "Kronologisk liste".

Hovedhensikten med en filtervisning av listetyper i kirkebøker er at i noen bøker er det lister som ikke er sammenhengende innenfor boka. De avsatte sidene for døpte kan f.eks. være utskrevet, og presten har måttet lete etter ledig plass andre steder i boka for å fortsette dåpslisten. Disse sprangene i boka fanges opp ved indekseringen og gjør filtervisningen av listene mulig. Filtervisningen gjør altså den aktuelle listen sammenhengende for deg som bruker. Den kan aktiveres på to måter:

  • Filtervisning fra trefflisten
  • Filtervisning fra fullkildevisning

Filtervisning fra trefflisten

I 5. kolonne i trefflisten for søk etter kirkebøker er det listet opp tobokstavs forkortelser for de listetypene den aktuelle kirkeboka inneholder, f.eks. "dp, kf, vi, gr" osv. Listetypene i klartekst får du se ved å føre datamusa over forkortelsene ("mouseover").

Utsnitt av søkeresultat for søk etter kirkebøker fra Hisøy sokneprestkontor.

Fra trefflisten er disse forkortelsene lenker til en filtervisning av de respektive listene i kirkeboka (i det gamle visningsprogrammet kalt "listemodus"). Illustrasjonen nedenfor viser en filtervisning av kildetype "fl" (inn- og utflyttede) i den første ministerialboka for Hisøy sokn.

Utsnitt fra kirkebok: SAK, Hisøy sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1849-1871, s. 203.

Som vi ser fører lenken oss inn til side 203 i kirkeboka. Dette er den første siden i listen over inn- og utflyttede i boka. Under kildereferansen er det en brun knapp med teksten "Inn- og utflyttede (år)". Denne forteller at visningen er i filtermodus for denne flyttelisten. Vi kan nå bla frem og tilbake mellom åtte sider i boken, dvs. de sidene som utgjør flyttelisten. Ved å klikke på den brune filterknappen går visningen over fra filtervisning til fullkildevisning av kirkeboka, dvs. mulighet til å bla gjennom hele boka.

Filtervisning fra fullkildevisning

Når du f.eks. er inne i listen over døpte i fullkildevisning, kan du klikke på den hvite filterknappen "Fødte og døpte (år)" under kildereferansen, og visningen går straks over til filtermodus for dåpslisten. Filterknappen blir da brun. Du kan altså veksle mellom fullkildevisning og filtervisning etter behov.

Utsnitt av en liste over døpte menn i fullkildevisning ("Filter av") og filtervisning ("Filter på"). Kirkebok: SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1864-1869, s. 2.