Kirkebok for Askøy

Innholdsside for kirkebøker

En innholdsside hjelper deg å navigere til ønsket sted i den aktuelle kirkeboka.

Når du har gjort et søk etter kirkebøker vil du i trefflisten i sjuende kolonne finne lenken Innhold.

Søkeresultat for søk etter kirkebøker fra Fana sokn 1850-1860.

Når du klikker på Innhold kommer du til en side med en innholdsfortegnelse som hjelper deg å navigere til ønsket sted i den aktuelle kirkeboka. Til høyre på denne siden er det en boks med tittelen "Kildeinformasjon". Den inneholder detaljert kataloginformasjon o.a. om den aktuelle kirkeboka.

Til venstre på siden er den nevnte innholdsfortegnelsen med tittelen "Innhold". Den har overskrifter på tre nivåer, hhv. Fylke, Prestegjeld (evt. by) og Listetype + Sokn (evt. menigheter e.a.). I nederste bilde vises de tre første listetypene, hhv. Fødte og døpte, Konfirmerte og Viede. Sammen med Døde og begravede er disse tre de mest brukte listetypene i kirkebøkene og kommer alltid øverst i innholdsfortegnelsen når de er med i boka.

Innenfor hver listetype består innholdsfortegnelsen av klikkbare knapper for hvert år. Knappene er ordnet i linjer for hvert tiår; 1840-1849, 1850-1859 osv. Knappen viser årstallet og sidetallet til første side for dette året av denne listetypen.

Hvis du klikker på 1829 (s. 2), kommer du til visningen av side 2 i kirkeboka. Den inneholder i følge innholdsfortegnelsen de fødte og døpte i Fana sokn i 1820. Derfra kan du bla deg videre i den skannede boka. Det er laget en egen brukerveiledning for bildevisningen.

Fana Sokneprestembete, nr. A 8/1829 - 1851.