Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Bergesen og Stensen

Publisert: 2024-04-05
Arkiv: Korskirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2024-03-22
Arkiv: St. Jørgens hospital og Årstad sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-16
Arkiv: Korskirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-03-27
Arkiv: Johanneskirken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-03-27
Arkiv: Johanneskirken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-03-27
Arkiv: Johanneskirken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-03-27
Arkiv: Johanneskirken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-01-02
Arkiv: Byfogd og Byskriver i Bergen
Fylke: Bergen
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-01-02
Arkiv: Byfogd og Byskriver i Bergen
Fylke: Bergen
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-01-02
Arkiv: Byfogd og Byskriver i Bergen
Fylke: Bergen
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-12-02
Arkiv: Bergen folkeregister
Fylke: Bergen
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-10-11
Arkiv: Domkirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-10-11
Arkiv: Domkirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-10-11
Arkiv: Domkirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-10-11
Arkiv: Domkirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-09-14
Arkiv: Korskirken sokneprestembete
Fylke: Bergen
Fødte barn av dissentere
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2022-02-28
Arkiv: Sandviken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Dødfødte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2021-11-19
Arkiv: Nordhordland sorenskrivar
Fylke: Hordaland
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2021-08-25
Arkiv: Sandviken Sokneprestembete
Fylke: Bergen
Dødfødte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-12-22
Arkiv: Bergen politikammer / politidistrikt
Fylke: Bergen
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Dødfødte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Utmeldte dissentere
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-11-04
Arkiv: Første metodistkirke Bergen
Fylke: Bergen
Innmeldte dissentere
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-29
Arkiv: Bergen politikammer / politidistrikt
Fylke: Bergen
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-29
Arkiv: Bergen politikammer / politidistrikt
Fylke: Bergen
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-29
Arkiv: Bergen politikammer / politidistrikt
Fylke: Bergen
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-21
Arkiv: Lensmannen i Stryn og Innvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-21
Arkiv: Lensmannen i Stryn og Innvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-21
Arkiv: Lensmannen i Stryn og Innvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-21
Arkiv: Lensmannen i Stryn og Innvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-09-21
Arkiv: Lensmannen i Stryn og Innvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-10
Arkiv: Byfogd og Byskriver i Bergen
Fylke: Bergen
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-08
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-08
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-08
Arkiv: St. Jacob sokneprestembete
Fylke: Bergen
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-05
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-05
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-05
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-06-05
Arkiv: Davik sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-05-09
Arkiv: Midhordland sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2020-05-09
Arkiv: Midhordland sorenskriveri
Fylke: Hordaland
Borgerlig viede
Søkbar versjon: Søk i kilden