Arvid Skogseth

Publisert: 2022-01-18
Arkiv: Frosta sokneprestkontor
Fylke: Nord-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2021-05-10
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Lysninger
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2021-05-10
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Vaksinerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2021-05-10
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Vaksinerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2019-11-19
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2019-11-19
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2019-11-19
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2019-11-19
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Innflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2019-11-19
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Utflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-09-17
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-09-17
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-09-17
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-09-17
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Utflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-09-17
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Innflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Innflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Utflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Innflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Utflyttede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-10-13
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-09-18
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Fylke: Nord-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2017-03-10
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2016-06-27
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-12-18
Arkiv: Frosta sokneprestkontor
Fylke: Nord-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Introduserte kvinner
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Offentlige skriftemål (publice absolverede)
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-09-24
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-06-24
Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Fylke: Hordaland
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-06-23
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-06-23
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-06-23
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Konfirmerte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-06-23
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-04-30
Arkiv: Ukjent
Fylke: Nord-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2015-01-21
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-04
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-03
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-03
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-03
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-06-17
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-05-09
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Viede
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-05-09
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-05-09
Arkiv: Tynset prestekontor
Fylke: Hedmark
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2013-04-03
Arkiv: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommunikanter
Søkbar versjon: Søk i kilden