Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Tirsdagsklubben

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2013
Siste bidrag:
2021
Lisens:
Digitalpensjonatet

Om Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben arbeider for at Trøgstad skal kunne få sin slekts- og bosettingshistorie. Klubben ble startet i 1972. Tirsdagsklubben møtes på Trøgstad bibliotek hver tirsdag. Vi arbeider med å samle og legge til rette lokalhistorisk stoff for en forfatter av en framtidig slekts- og bosettingshistorie. Vi samler opplysinger om bosettinger i bygda og slekt/familie knyttet til disse. Vi arkiverer allerede innsamlet materiale og bilder. Vi digitalregistrerer kirkebøkene i Trøgstad. Dette vil gjøre det enkelt for alle å finne fram til data om forfedre - og formødre uten å lese kirkebøkene. Vi hjelper innbyggerne i Trøgstad når de ønsker opplysninger om slekt, bosteder og lokalhistoriske begivenheter.

Transkripsjoner