Arne Fanebust

  • 1
Publisert: 2010-05-31
Arkiv: Lindås Sokneprestembete
Fylke: Hordaland
Døde og begravde
Søkbar versjon: Søk i kilden