Arne Arvid Rasmussen

Nøkkelinformasjon

Type:
Person
Første bidrag:
2004
Siste bidrag:
2015
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:
-
Nettside:
-

Om Arne Arvid Rasmussen

Arne Arvid Rasmussen lager registre til domsprotokoller fra Bergen. Statsarkivet i Bergen skanner protokollene som så blir lagt ut som digitale bøker. Registrene har lenker fra hver sak til den siden i protokollen hvor saken starter. Rasmussen har også registrert døypte i Stavanger domkirke. Merk dette om registreringen av klokkerbøkene: Rettskrivning er beholdt selv om skrivemåten for de samme personer dels har variert. Klokkerboken er ført felles for alle sogn, dog slik at bare fødte under Domkirkens sogn ble nummerert. Rasmussen har angitt avvikende sogn fra Domkirken under felt 'Merknader om barnet'. Utskrift har skjedd fra mikrofilmkort. For deler av materialet har filmkopiene ikke vært spesielt gode. Og i enkelte av disse tilfellene ble det registrert fra fotokopier av kildene.

Transkripsjoner