Ski slektshistorielag

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2005
Siste bidrag:
2013
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
+4792697591

Om Ski slektshistorielag

Ski Slektshistorielag har transkribert kirkebøkene for Kråkstad og Ski for perioden 1736-1931. Det er til sammen 12 kirkebøker, og arbeidet er fullført i 2013. Laget har bestrebet seg på å få med alle opplysninger og kirkelige handlinger som er nedtegnet i kirkebøkene. Det vil for eksempel si at samtlige faddere og alle merknader er tatt med. Feil kan forekomme, og vi setter pris på å få tilbakemeldinger hvis noen skulle finne feil. Vennligst kontakt Ski Slektshistorielag eller Bjørnar Iversen hvis dere finner feil. Innskrivningen er gjort i programmene BD87 og Augustus, og nå Augustus2. Vi har fulgt den til enhver tid gjeldende standard for registreringen. Korrekturen er foretatt på forskriftsmessig måte i henhold til standard.

Transkripsjoner