Statsarkivet i Tromsø

  • 1
Publisert: 2020-02-25
Arkiv: Senja og Tromsø sorenskriveri
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2012-01-20
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2012-01-20
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2006-12-19
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2006-12-19
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2006-12-19
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2005-12-01
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2004-12-08
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark, Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2001-11-08
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-03-16
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1999-08-31
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1999-08-31
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1998-11-11
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1998-11-11
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark, Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1998-11-11
Arkiv: Ukjent
Fylke: Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 1998-11-11
Arkiv: Ukjent
Fylke: Finnmark, Troms
Søkbar versjon: Søk i kilden