Senja og Tromsø sorenskriveri

SATØ/SATØ-31

H: Skifte

He: Skiftekonsepter med vedlegg

Arkivreferanse: SATØ/SATØ-31/H/He
KildeID: 114753

Register over skiftekonsepter Senja og Troms sorenskriverembete 1755-1785

Geografi

Fylke:
Troms
Geografisk område:
Senja og Tromsø sorenskr.
Periode (liste):
1755-1785
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Studenter veiledet av Harald Lindbach
Transkribert når:
2020
Først publisert:
2020-02-25
Sist publisert:
2020-02-25