Busetnadssoga for Volda

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2001
Siste bidrag:
2001
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-

Om Busetnadssoga for Volda

Kyrkjebøkene for Volda prestegjeld (inkl. Ørsta sokn fram til dei fekk eigne kyrkjebøker i 1831/1832) i Møre og Romsdal for perioden 1761/1817/1818-1932 er registrerte av ein del friviljuge, studentar og skuleelevar i Volda som sommarjobb/bijobb sommaren og hausten 2000. Arbeidet inkluderte relativt omfattande korrektur- og kontrolloperasjonar. Kyrkjebøkene for Volda og Ørsta for perioden 1741-1760 er registrert av Ivar S. Ertresvåg og utlagt på nett Registreringane er gjort med utgangspunkt dei originale kyrkjebøkene frå mikrofilm, skanna og skrive ut på papir. Prinsippa i Standard 4G er i hovudsak forsøkt følgte, men alle registratorane har ikkje vore like konsekvente med omsyn på alle formelle reglar i 4G, og vi har ikkje lagt store ressursar i å kontrollere desse. Oppdragsgjevar for arbeidet har Volda kommune, som har som målsetjing å gje ut eit oppdatert busetnadssogeverk for Volda kommune

Transkripsjoner