AV/SAH-PREST-068: Lesja prestekontor

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

Haa: Kirkebøker

L0001: Kirkebok for Lesja

Arkivreferanse: SAH/PREST-068/H/Ha/Haa/L0001
KildeID: 9235

Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1724-1731 (0512P)

Geografi

Fylke:
Hedmark, Oppland
Kommune (1947):
Dovre, Folldal, Lesja
Geografisk område:
Lesja prgj., Dovre sokn, Lesjaskog sokn, Lesja sokn, Øvre Folldal sokn
Skannet:
2007-06-03
Merknader:
Periode (liste):
1724-1731
Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Bygdebøkene for Lesja og Dovre

Transkribert av:
Fleire medarbeidarar
Transkribert når:
1980-90-tallet
Korrekturlest av:
Arnfinn Kjelland
Korrekturlest når:
2011-12
Først publisert:
2014-04-16
Sist publisert:
2014-04-16
Merknader (transkripsjon):
Kyrkjeboka startar truleg med kyrkjeåret 1724 (desember 1723), men (minst) ei halvside er tapt i starten. Boka er ført kronologisk med kolonner for dei kyrkjelege handlingane på kvart oppslag. Sentralt på oppslaget står dei døypte med fadrar. Introduksjonar står mellom dåpsinnføringane. Ved dåp er fars namn òg med, men sjeldan mors. Hennar namn går likevel ofte, men ikkje alltid, fram av introduksjonane. Dåpsfil var nok opphavleg registrert i programmet BD87 etter det som var kalla Standard 4G, men overført til excel-format kring 2000 og korrekturlese der.
Periode (liste):
1724-1731
Transkriberingsgrunnlag:
Skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Espen Berg

Transkribert av:
Espen Berg
Transkribert når:
2009-03-16
Først publisert:
2009-03-23
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1724-1731
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
1998-01-27
Sist publisert:
2011-12-21