Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

RA/S-2231

E: FOLKETELLINGER

Arkivreferanse: RA/S-2231/E
KildeID: 91044

Folketelling 1875, skipslister: Skip i utenrikske havner, hjemmehørende i byer og ladesteder, Fredrikshald - Arendal

Geografi

Merknader

Skip i utenrikske havner, hjemmehørende i byer og ladesteder, Fredrikshald - Arendal.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon