Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

RA/S-2231

E: FOLKETELLINGER

Arkivreferanse: RA/S-2231/E
KildeID: 91040

Folketelling 1875, skipslister: Skip i innenrikske havner, hjemmehørende i 1) landdistrikter, 2) forskjellige steder, 3) utlandet

Geografi

Merknader

Skip i innenrikske havner, hjemmehørende i 1) landdistrikter, 2) forskjellige steder, 3) utlandet.

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon