Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

RA/S-2231

E: FOLKETELLINGER

Arkivreferanse: RA/S-2231/E
KildeID: 91039

Folketelling 1875, skipslister: Skip i innenrikske havner, hjemmehørende i byer og ladesteder

Geografi

Merknader

Skip i innenrikske havner, hjemmehørende i byer og ladesteder.

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon