Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret

RA/S-4136

1: Avlevering 2014

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel

L1855: Kommunalt avløpsvann, slam og avfall, vannforsyning, analyse, akvakultur og produktkontroll

Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret, Saksarkiv etter arkivnøkkel, nr. 1855: Produktkontroll - rullebrett, 1986-1988

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

- Rullebrett
- Fra 01.04.1986 til 31.05.1988

Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon