Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret

RA/S-4136

1: Avlevering 2014

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel

L1854: Kommunalt avløpsvann, slam og avfall, vannforsyning, analyse, akvakultur og produktkontroll

Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret, Saksarkiv etter arkivnøkkel, nr. 1854: Produktkontroll - rullebrett, forskrifter, 1977-1986

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

- 684.002 Forskrifter og tiltak Fra juli 1985 til 1986
- 684.002 Forskrifter Rullebrett Fra 1977 til 30.03.1986

Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon