Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbj: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1920

L0052: Trondheim: Gifte, døde, dødfødte.

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1920, nr. 52: Sør-Trøndelag, gifte, døde og dødfødte i Trondheim

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon