Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbg: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917

L0013: Hedemarkens amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. Levendefødte menn og kvinner samt gifte. Bygder og byer.

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917, nr. 13: Hedemarkens amt, levendefødte og gifte

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Alvdal, Brandval, Eidskog, Elverum, Engerdal, Folldal, Furnes, Grue, Hamar, Hof, Kongsvinger, Kvikne, Løten, Nes, Nord-Odal, Os, Ringsaker, Romedal, Sollia, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vinger, Våler, Ytre Rendal, Øvre Rendal, Åmot, Åsnes
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon